Welkom op onze website

Specialisten in beton onderhoud

Optrekkend vocht

Optrekkend vocht is veel voorkomend probleem in oudere panden met een gemetselde fundering. Doordat de fundering continu in het grondwater staat zal het poreuze metselwerk dit vocht opzuigen (capillaire werking). De wanden op de begane grond hebben de volgende uiterlijke kenmerken:

  • Vochtplekken
  • Loslatende verflaag en/of stuclaag
  • Schimmels                                                                    


Verbrugge Betontechniek verhelpt dit probleem door op een zo laag mogelijk niveau van de gemetselde wand een vocht barrière te creëren. Op dit niveau worden alle metselstenen aangeboord en onder lage druk geïnjecteerd met een zeer laag viskeus injectievloeistof. Hierdoor worden alle poriën gevuld met injectievloeistof en kan deze rij stenen geen vocht meer opzuigen en door transporteren naar de bovenliggende stenen.